Privacy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de website www.arcaden.be
Deze website worden uitgebaat door Claire Lemmens, Lusberg 3 3792 Sint-Pieters-Voeren

Doel van de privacyverklaring
We hechten veel belang aan uw privacy en gaan daarom zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. We respecteren steeds de eisen uit de privacywetgeving. Met deze privacyverklaring willen wij u informeren over het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij vragen in verband met deze privacyverklaring kan u zich altijd tot ons richten. Onze contactgegevens bevinden onderaan dit document.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Enkel de gegevens die u ons bezorgt, wanneer u een reservatieformulier invult (reservatie) van bovenstaande website.

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Gegevens die u ons bezorgt worden gebruikt om uw verblijf in onze vakantiewoning goed te kunnen voorbereiden en om te kunnen antwoorden op vragen die u ons stelt.

Delen van persoonsgegevens
Persoonsgegevens van u zullen niet worden gedeeld met derden.

Hoelang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Verwijdering van persoonsgegevens
Uw gegevens kunnen ook op uw aanvraag verwijderd worden.

Misbruik van gegevens
We doen er alles aan om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tot uw gegevens te vermijden. We implementeren de passende technische en organisatorische maatregelen zodat de verwerkingen voldoen aan de eisen van nationale en Europese wetgevingen en verzekeren op deze manier de bescherming van uw rechten.

Up-to-date blijven
Wij raden u aan om regelmatig de privacyverklaring opnieuw na te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen.